Popis

Účel použitia

Lepidlo Capatect Top-Fix-Kleber je minerálna, suchá maltová zmes obohatená syntetickou živicou, viazaná cementom, ktorá sa používa výlučne na lepenie fasádnych izolačných dosiek na báze polystyrénu , minerálnej vlny ako aj technického konope v zatepľovacích systémoch Capatect. Skúšané autorizovanou skúšobňou podľa ETAG 004.

Vlastnosti

  • trieda horľavosti A1 (EN 13501-1)
  • výborné úžitkové vlastnosti
  • ľahké strojné a ručné spracovanie
  • minerálne spojivo s plastifikátormi a optimálna veľkosť zrna
  • vhodne zvolená a odstupňovaná kombinácia kremenných a vápencových plnív
  • vysoká priľnavosť
  • dobrá priedušnosť pre vodné pary

Materiálový základ

Suchá maltová zmes s minerálnym spojivom.

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 25 kg / 42 ks na palete

Skladovanie

V suchom prostredí, chráňte proti vlhkosti, ako cement.

V  originálnych obaloch možné skladovať najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby.

Adhézna pevnosť v ťahu

≥ 0,25 MPa na betóne
≥ 0,08 MPa na izolante
Skúšané podľa ETAG 004

 Spotreba

3-6 kg/m2

Technický list